Information vedrørende Covid-19 og træning i IC Aalborg!

Grundet regeringens nye retningslinjer vedrørende Covid-19, vil træning i IC Aalborg udelukkende være forbeholdt medlemmer i klubben. Gældende for resten af året kan IC Aalborg derfor ikke tilbyde prøvetræning til deltagere som ikke er medlemmer af klubben. Hvis du ønsker at blive medlem af klubben, kan du finde informationer og melde dig ind på følgende side: https://www.icaalborg.dk/bliv-medlem

Information regarding Covid-19 and training in IC Aalborg!

Due to the government’s new guidelines regarding Covid-19, training in IC Aalborg is reserved for members of the club only. Valid for the rest of the year, IC Aalborg can therefore not offer any trial trainings for participants who are not members of the club. If you want to become a member of the club, you can find information and sign up on the following page: https://www.icaalborg.dk/bliv-medlem.